• Recyklace

  • Logistika

  • Sanace/Inspekce a čištění kanalizací

Nakládání s odpady

Zjištění druhu, množství, vlastností odpadů a zatřídění do katalogu odpadů

Údržba a čištění lapolů a jímek, likvidace tekutých odpadů

Odpady odčerpáváme moderní cisternovou technikou a jsou odstraněny dle platné legislativy

Recyklace druhotných surovin

LDPE, HDPE, PP a PA

Sanační práce, čištění kanalizace

Monitoring, analýza složek ŽP, vyhodnocení, projekt, realizace...

Environmentální poradenství

Provádíme výcvik a zvyšování povědomí v oblasti životního prostředí

Logistika

Tekuté i tuhé materiály a ADR

Videoinspekce kanalizací kamerovým vozidlem

Provádíme video inspekce kanalizací pomocí monitorovacího vozidla, které je vybaveno nejmodernější technikou.

Reference

Spolupracujeme

Od roku 2015 společnost Ing. Vlastimil Ladýř – LADEO zahájila spolupráci se společností Ekolamp. Ekolamp je provozovatel neziskového kolektivního systému pro nakládání s odpadními osvětlovacími zařízeními. Prostřednictvím své sítě sběrných míst v rámci tohoto kolektivního systému Ekolamp zajišťuje zpětný odběr příslušných elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadů. Předmětem spolupráce firmy Ing. Vlastimil Ladýř – LADEO a společnosti Ekolamp je právě zřízení sběrného místa tohoto charakteru.

  • Ekolamp