Sanační práce, čištění kanalizace

Sanační práce, čištění kanalizace

Monitoring, analýza složek ŽP, vyhodnocení, projekt, realizace...


Kategorie  Odpadové hospodářství
Cílový zákazník Obce, města, podnikatelské subjekty a fyzické osoby
Kontaktní osoba Fišer Jan provozně technický ředitel
+420 604 228 961
  Rameš Jaroslav Ředitel
+420 731 190 332

Sanační práce

Naše společnost provádí sanaci starých ekologických zátěží. Tato činnost zahrnuje široké spektrum odborných činností, které směřují k uvedení zasaženého území do původního stavu.

Řešení sanačních prací je prováděno našimi pracovníky komplexním způsobem, tj. od počátečního provedení průzkumu kontaminace postiženého území, zpracování postupu prací včetně získání potřebných povolení orgánů státní správy, přes vlastní realizaci sanačního zásahu až po závěrečný garanční monitoring prokazující kvalitu provedené práce.

Celý postup sanační činnosti lze shrnout v několika bodech:

  1. Provedení monitoringu dané oblasti.
  2. Analýza složek životního prostředí.
  3. Vyhodnocení průzkumných prací.
  4. Zpracování prováděcího projektu sanačních prací.
  5. Získání potřebných povolení na realizaci prací.
  6. Vlastní realizace sanačních prací.
  7. Průběžný a cílový monitoring.
  8. Závěrečná zpráva, garanční monitoring.

Monitoring složek životního prostředí

Monitoring složek životního prostředí, který naše společnost zajišťuje je kompletní analytický servis. Jedná se o monitoring většiny složek životního prostředí.

Monitoring podzemních vod

Tato činnost je prováděna statickými či dynamickými metodami s ohledem na vzorkované médium a požadované analytické vyhodnocení. Vzorkování provádí certifikovaná skupina pracovníků. K dynamickému odběru je používána řada čerpadel typu Eikelkamp, Grundfos, Sigma atd. Statický odběr vzorků vody provádíme speciálními odběrovými válci.

Monitoring odpadních vod

Monitoringem odpadních vod je sledována kvalita vypouštěných odpadních vod z různých provozů a je zpravidla podmíněn rozhodnutím příslušného orgánu státní správy (MěÚ, ČIŽP atd.). Jedná se především o monitoring odpadních vod z odlučovačů ropných látek z parkovišť, lapolů, odlučovačů tuků, myček atd. Vyhodnocení odebraných vzorků je zajištěno akreditovanou laboratoří. Odběr vzorků opět zajišťuje certifikovaná skupina pracovníků.

Monitoring podložních zemin

Monitoring podložních zemin je průzkum horninového prostředí je prováděn pomocí úzkoprofilové sondáže s maximálním dosahem 5 m. V případě snadné průchodnosti prostředí je použita ruční vrtná souprava holandské výroby Eijkelkamp s variabilními nástavci dle typu vzorkovaného prostředí. Pro zprůchodnění sypkých (štěrkopískových) hornin a hornin menší průchodnosti je aplikována přenosná vrtná souprava Eijkelkamp s vrtným příklepovým mechanismem. V případě nutnosti zmapování hlubších horizontů horninového prostředí je použita pojízdná vrtná souprava s maximálním dosahem několika desítek metrů.

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Naše firma Vám může pomoci s povinností producenta odpadu dle zákona 185/01 Sb., zajišťujeme certifikovaný odběr vzorků pevných, pastovitých i kapalných odpadů za účelem zjištění jejich skutečných vlastností, celkového obsahu škodlivin a obsahu škodlivin ve vodném výluhu. Vyhodnocení výsledků laboratorních analýz je provedeno vyškolenými a certifikovanými pracovníky. Následně zajišťujeme zpracování osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu osobou pověřenou MŽP ČR.

 

Fotogalerie