Nakládání s odpady

Nakládání s odpady

Zjištění druhu, množství, vlastností odpadů a zatřídění do katalogu odpadů


Kategorie  Odpadové hospodářství
Cílový zákazník Obce, města a podnikatelské subjekty
Kontaktní osoba Landová Jarmila Ředitelka pro ekologii
+420 604 228 928

Komplexní služby v odpadovém hospodářství

Pro naše zákazníky zajišťujeme komplexní služby v odpadovém hospodářství – pomoc s určením druhu odpadu podle Katalogu odpadů, zjištění jeho vlastností, výběr, umístění a označení vhodných shromažďovacích nádob, odstranění nebo recyklaci odpadu, vedení evidence odpadů atd.

Recyklace odpadů

Stále vyšší podíl recyklace odpadu, důraz na nové technologie úpravy a zpětného využití odpadu jsou v naší společnosti upřednostňovaným způsobem nakládání s odpady.

Odstraňování odpadů

Odstraňování nebezpečných a ostatních odpadů je dalším stěžejním programem společnosti. Z hlediska fyzikálního skupenství odpadů je individuálně volena technika a druh přepravních nádob tak, aby byla zajištěna co největší efektivnost poskytované služby z hlediska objemového využití sběrných nádob.

Přeprava odpadů

Přeprava odpadů je zajištěna řadou speciálních dopravních prostředků v souladu s dohodou ADR.

Zařízení pro nakládání s odpady:

  • Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběr a výkup odpadů kategorie O i N
  • Regranulační linka Srní u České Lípy – regranulace odpadních plastů
  • Zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů Srní u České Lípy – sběr a výkup odpadů kategorie O i N, úprava odpadů tříděním, drcením, lisováním
  • Čistírna zaolejovaných vod Varnsdorf – odstraňování kapalných odpadů

Fotogalerie